4077 SAYILI YASAYA GÖRE
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR

BAŞVURU KOŞULLARI

Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak sürebilecek kararları almak üzere ilçe hakem heyeti kurulmuştur.

başvurular tüketicinin mal veya hizmet satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

Kapıdan satışlardaki uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.

GEREKEN BELGELER

Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe

Delil oluşturan belge

AÇIKLAMA

Müracaatlar başvuru sırasına göre en geç bir ay içinde hakem heyetince görüşülür.

Kararlar alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bildirilir .